Regulamin


 • Informacje wstępne
  1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej "Regulaminem") sklepu internetowego crystalstone.pl stanowi podstawę świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) poprzez serwis www.crystalstone.pl.
  2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz regulacji międzynarodowych Unii Europejskiej.
  3. Właścicielem sklepu www.crystalstone.pl jest firma "DAFNE" Katarzyna Pyka z siedzibą przy ul. Gliwicka 58, Tarnowskie Góry, NIP: 645-148-10-97, wpis numer 15001/2006/KB do EDG Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry z dnia 25.09.2006..

 • Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Warunkiem korzystania z usług serwisu crystalstone.pl jest posiadanie odpowiednich urządzeń technicznych.
  2. Serwis www.crystalstone.pl obsługuje jedynie firmy, lub osoby prowadzące działalność gospodarczą. Zakupy detaliczne realizujemy przez www.crystalstone.shop.pl .
  3. Korzystanie z serwisu, informacji w nim zawartych oraz systemu zamówień jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  4. Składanie zamówień w sklepie internetowym www.crystalstone.pl jest możliwe wyłącznie przez zarejestrowanych użytkowników serwisu. Rejestracja odbywa się poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.crystalstone.pl.
  5. Dane podane przy rejestracji mogą zostać zweryfikowane poprzez pracowników serwisu internetowego crystalstone.pl.
  6. Dane osobowe podane w czasie rejestracji będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystane przez firmę "DAFNE" Katarzyna Pyka zgodnie z polskim prawem, a w szczególności z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883. Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie w celach bezpośrednio związanych z realizacją umowy kupna-sprzedaży zawartej poprzez serwis www.crystalstone.pl, w szczególności dotyczy to przekazania danych firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej S.A.
  7. Wszystkie materiały (teksty, grafika, itp.) prezentowane na stronie www.crystalstone.pl są własnością firmy "DAFNE" Katarzyna Pyka i chronione SĄ ustawą z dnia 04.02.1994 r. O prawach autorskich i prawach pokrewnych.
  8. Klient ma między innymi prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie crystalstone.pl - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
  9. Zgodnie z art. 8 ust 3 pkt 2 lit b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
  10. Niniejszy regulamin nie ogranicza praw Klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.)

 • Polityka cookies
  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel strony crystalstone.pl: firma "DAFNE" Katarzyna Pyka z siedzibą ul. Gliwicka 58, 42-600Tarnowskie Góry.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, tworzenia statystyk, utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu.
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa; pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.
  7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest opcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 • Informacje o towarach i ofercie
  1. Wymiary oraz waga towarów jest podana w przybliżeniu. Wymiar zawsze podawany jest jako obrysowy (całkowity). Waga określona dla produktu może nieznacznie odbiegać od wagi rzeczywistej, dotyczy to w szczególności odlewów srebrnych i mosiężnych.
  2. Dostępność towaru jaka podana jest w katalogu towarów dotyczy planowanego czasu realizacji, w wyjątkowych sytuacjach czas realizacji może zostać wydłużony.
  3. Ceny towarów są zmienne i zależą od cen giełdowych surowców oraz od zmian kursów walut.
  4. Kolorystyka przedstawionych w ofercie towarów może odbiegać od rzeczywistości. Wynika to między innymi z różnic pomiędzy partiami produkcyjnymi, z przyczyn technicznych (np. ustawień ekranu) oraz indywidualnego postrzegania kolorów. Największe różnice występują w kamieniach z efektami SWAROVSKI ELEMENTS.
  5. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w sklepie, wprowadzania nowych produktów, jak również wycofywania artykułów ze sprzedaży bez uprzedniego powiadomienia.
  6. Półfabrykaty srebrne wykonane są z srebra próby 925 i w większości oznaczone numerownikiem "925". Oznaczenie "925" dotyczy w szczególności bigli, krawatek, elementów do podwieszania, itp. Nie oznaczane są rurki, druty, kółeczka, szpilki, łańcuszki w metrażu, itp.
  7. Biżuteria srebrna posiada znak wytwórcy "KP*" oraz numerownik "925". Towary których jednostkowa waga srebra przekracza 5 gram posiadają próbę - cechę Urzędu Probierczego.

 • Ceny i warunki sprzedaży
  1. Ceny obowiązujące w sklepie są zmienne i zależą od kursów walut i cen surowców (srebra i złota).
  2. Cena widoczna w systemie w dniu zamówienia może być inna niż w dniu wystawiania dokumentu sprzedaży. Obowiązującą ceną jest cena z dnia wystawiania dokumentu sprzedaży lub faktury proforma.
  3. Cena w serwisie www.crystalstone.pl może być wyrażona w polskich złotych (PLN) lub w euro (EUR). Dokument sprzedaży może być wystawiony w polskich złotych lub w euro.
  4. Klienci instytucjonalni posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają prawo do otrzymania faktury z podatkiem VAT zerowym (wewnątrzwspólnotowym dla krajów UE i eksportowym dla pozostałych krajów) po spełnieniu następujących warunków: w przypadku firm z UE konieczne jest posiadanie numer VAT UE i rejestracja możliwości importu towarów i usług, przedsiębiorstwa spoza UE konieczne jest dokonanie odprawy celnej, w obu przypadkach towar musi być wysłany poza terytorium lub w przypadku odbioru osobistego potwierdzony musi zostać wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na przygotowanym dokumencie przez osobę upoważnioną.

 • Składanie zamówienia
  1. Zamówienie na wyroby lub półwyroby sprzedawane w pełnych gramach przygotowywane są zgodnie z wagą rzeczywistą towarów. Waga na dokumencie sprzedaży lub fakturze proforma podawana jest do z dokładnością dwóch miejsc po przecinku dla złota i jednego miejsca po przecinku dla pozostałych towarów.
  2. Zamówienie towarów w cenach detalicznych (poniżej 25 gram) które ze względu na specyfikę występują w parach, np. bigle, klipsy, spinki mankietowe, będzie równoznaczny z przygotowaniem ilości w parach.
   Przykład : zamówienie 1,0 grama towaru ważącego 2,8 grama (para) zostanie potraktowany jako zamówienie 2,8 grama.

 • Przyjęcie zamówienia
  1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się po prawidłowym złożeniu zamówienia przez sklep internetowy www.crystalstone.pl.
  2. Firma "DAFNE" Katarzyna Pyka zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną z Klientem.
  3. Każde prawidłowo złożone zamówienie potwierdzane jest elektronicznie poprzez automatyczne wysłanie wiadomości na adres elektroniczny Zamawiającego.
  4. Czas realizacji poszczególnych pozycji zamówienia określany jest przez pracowników serwisu w czasie do 3 dni roboczych od daty złożenia. Zamawiający zostanie poinformowany poprzez pocztę elektroniczną o planowanym terminie realizacji niezwłocznie po określeniu terminów na poszczególne pozycje zamówienia.
  5. W przypadku gdy wszystkie towary są dostępne w magazynie zamówienie zostanie zrealizowane : w przypadku przedpłaty zostanie wystawiona faktura proforma, a gdy formą płatności jest płatność przy odbiorze (pobranie) zostanie wystawiony dokument sprzedaży i towar zostanie wysłany. Pomijana jest w takim wypadku wiadomość o terminach realizacji zamówienia.
  6. Po ustaleniu terminów realizacji zostanie wysłana informacja na pocztą elektroniczną Zamawiającego.
  7. Zastrzegamy sobie możliwość anulowania zamówienia jeżeli dane podane przy rejestracji są błędne lub braku możliwości kontaktu z Zamawiającym w celu potwierdzenia zamówienia lub danych teleadresowych lub niezrealizowania poprzednich zamówień z winy Klienta lub w wyniku przyczyn niezależnych.
  8. W wyjątkowych sytuacjach zastrzegamy sobie możliwość anulowania zamówienia bez podania przyczyn.

 • Realizacja zamówienia
  1. Zamówienia realizowane są w całości, czyli po skompletowaniu wszystkich towarów z zamówienia. Wyjątkiem są produkcje specjalne o bardzo długim okresie oczekiwania.
  2. Jeżeli Zamawiający oczekuje wysyłki zamówienia w kilku dostawach, powinien poinformować o takim fakcie drogą elektroniczną.
  3. Zamówienia złożone przez jednego zamawiającego traktowane są jak jedno zamówienie (łączone), aby ograniczyć koszty wysyłek.
  4. Towar jest wysyłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie lub otrzymaniu bankowego potwierdzenia przelewu (potwierdzenie przelewu akceptowane jest tylko w wypadku płatności krajowych). Wysyłka towaru potwierdzana jest poprzez informację wysłaną na pocztę elektroniczną.
  5. Wszelkie dodatkowe informacje związane z realizacją zamówienia są przekazywane poprzez pocztę elektroniczną.
  6. Koszt dostawy towaru doliczany jest do każdej przesyłki i pokrywany jest przez Zamawiającego. Wybór rodzaju oraz kosztu dostawy następuje w czasie składania zamówienia.

 • Płatność i rabaty
  1. Formą płatności jest przedpłata na konto lub płatność przy odbiorze (pobranie lub płatność gotówkowa przy odbiorze osobistym). Inne formy płatności wymagają wcześniejszego indywidualnego uzgodnienia.
  2. Koszty wpłat, przelewów ponosi Zamawiający.
  3. Waluta wpłaty musi być zgodna z walutą dokumentu sprzedaży.
  4. Wystawiamy faktury VAT, a w przypadku Klientów indywidualnych paragon. Na życzenie (Klienci indywidualni) możemy wystawić fakturę imienną (do paragonu).
  5. Klient może uzyskać dodatkowy rabat od cen podanych na stronie.
  6. Warunkiem uzyskania dodatkowego rabatu jest przekroczenie równowartości 15000 euro sumy zakupów (faktur, paragonów) w sklepie www.crystalstone.pl w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
  7. Rabat obowiązuje tylko gdy faktury proforma są opłacane do 7 dni od dnia ich wystawienia.
  8. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wymagania wpłaty zaliczki przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji zamówienia w kwocie do 70 % wartości zamówienia.

 • Reklamacje i zwroty
  1. Klient po otrzymaniu przesyłki winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zaleca sporządzić protokół szkodowy.
  2. Reklamacje ilościowe powinny być zgłaszane w jak najkrótszym czasie po otrzymaniu przesyłki.
  3. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną lub telefoniczną. Wiadomość powinna zawierać: numer dokumentu sprzedaży lub dane Kupującego, symbol towaru, rodzaj zgłaszanej reklamacji - opis wady.
  4. W przypadku reklamacji jakościowych, wad fabrycznych i podobnych Sprzedający może zażądać przesłania zdjęć wadliwego towaru drogą elektroniczną, a w szczególnych wypadkach odesłania towaru.
  5. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa firma Dafne Katarzyna Pyka . Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
  6. Reklamacje są rozpatrywane między innymi z wykorzystaniem zdjęć towaru robionych przed wysyłką.
  7. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane indywidualnie. Prosimy nie odsyłać towaru do czasu otrzymania odpowiedniej informacji.
  8. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub błędnego montażu.
  9. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni. Termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  10. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą, m. in.: świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą oraz świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
  11. Nie przyjmujemy przesyłek ze zwrotem towaru wysłanych za pobraniem.
  12. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.
 • W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru, a decyzję poprze pisemną deklaracją oraz gdy zostaną w całości wyżej wymienione warunki umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą.